إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسناوشيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إلهإلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صل الله عليه وعلي الهوسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقواربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراًونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوااتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطعالله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً اما بعد Sesungguhnya segala puji (hanyalah) bagi Allah, kami memujiNya, kami memohon pertolongan kepadaNya, dan kami memohon ampunan (hanyalah) kepadaNya. kami pun berlindung dari keburukan diri-diri kami dan kejelekan amal-amal kami. barangsiapa yang diberi petunjuk Allah maka tiada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan maka tiada yang dapat menberinya petunjuk. aku bersaksi bahwasannya tiada Ilah -yang berhak disembah- kecuali Allah saja, Yang tiada sekutu bagiNya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambaNya dan (sekaligus) utusanNya. Semoga shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada beliau dan keluarganya. Allah berfirman (yang artinya) : "Wahai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dengan taqwa yang sebenar-benarnya, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan islam." [Ali Imraan : 102] "Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dair diri yang satu (Adam), dan daripadanya Allah menciptakan isterinya (Hawa); dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan ) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharaah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasikamu." [An-Nisaa' : 1] "Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barangsiapa mentaati Allah dan RasulNya maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." [Al-Ahzab : 70-71] amma ba'du : sesunggunya sebenar-benar perkataan adalah kalamullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan (perkara baru dalam agama) dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat...
ahlan wa sahlan di blog abu dzar aljanary semoga bisa mengambil segala manfaat di dalamnya dan menjadi sarana dalam memperbaiki diri dan menuju ketaatan kepada-Nya

MENGGAPAI QOLBUN SALIM

"PADA HARI YANG HARTA DAN ANAK-ANAK TIADA BERGUNA.KECUALI BARANG SIAPA YANG DATANG KEPADA ALLAH DENGAN QOLBUN SALIM" [ASY-SYU'ARA'<26>:88-89]

Saturday, November 26, 2005

surat Al-Hasan Al-Basri kepada Umar bin Abdul Aziz

Ibnu abid Dunya menyebutkan bahwa al-Hasan al-basri pernah menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz"
"amma ba'du, sesungguhnya dunia adalah tempat keberangkatan,bukan tempat tinggal,adam 'alayhissalam di turunkan kedunia tidak lainsebagai hukuman,karena itulah berhati-hatilah terhadapnya wahai amirul mukminin!Sesungguhnya berbekal dari dunia adalah dengan meninggalkannya dan kekayaan di dalamnya adalahkefakirannya.Setiap saat ia bisa membunuh,menghinakan siapa yang memuliakannya,dan memelaratkan siapa yang menumpuknya. Ia ibarat racun yang dimakan oleh orang yang tidak tahu,padahal ia akan membunuhnya.
Di dunia ,jadilah Anda seperti orang yang mengobati luka-luka pada dirinya.Ia sedikit berpantang karena kwatir akan membencinya selamanya serta bersabarterhadap sakitnya obat karena takut penyakitnya berkepanjangan.Maka,hati-hatilah di negeri yang menipu ,memperdaya dan memberikan banyak khayalan ini, yang berhias dengan segala tipu dayanya.menyesatkan dengan bujuk rayunya,menipu dengan harapan-harapannya,dan berdandan untuk para peminangnya. Ia ibarat pengantin wanita dengan wajah terbuka. semua mata memandangnya,hati terpikat olehnya ,dan jiwa tergila-gila kepdanya,padahal ia pembunuh bagi suaminya. Sebagian orang yang tergila-gila kepadanyaberhasil meraih keinginannya,lalu berbanggga,bertindak melampaui batas,dan lupa kepada akhirat.hatinya sibuk memikirkannya sehinngga kakinya tergelincir dan ia banyak menyesali.Sakaratul maut,berbagai penderitaan pada saat kematian,dan penyesalan karena perpisahan menyelimuti dirinya. Adapula orang yang tergila-gila kepadanya etapi tdk berhasil memperoleh keinginannya, ia hidup dgn kepahitan dan pergi dengan kesedihan. Ia tidak pernah menemukan apa yang di carinya sedangkan jiwa tidak pernah istirahat dari kepayahan.Ia meninggalkan dunia tanpa bekal apa apa dan datang ke akhirat tanpa membawa apa apa. Jadikan puncak kebahagian Anda di dalamnya adalah puncak kehati-hatian Anda terhadapnya! Sesungguhnya.orang yang merasa puas dengan kesenagan didunia,maka dunia akan mebawanya kepada keburukan.Kebahagian dunia itu diikat dengan pendertiaan,menetap di dalamnya akan berakhir dengan kafanaan,dan keceriaannya bercampur dengan kesedihan.Angan-angannya bohong,harapan-harapannya kosong,kejernihannya keruh,dan kehidupannya pedih.
Seandainya ALLAH belum memberi tahu dan belum membuat permisalan mengenainya,niscaya ia sendiri mampu membangunkan orang yang tidur dan menyadarkan orang yang lalai.Apalagi ,bukankah ALLAH telah mengutus penasehat dan memberi peringatan di dalamnya!Di sisi ALLAH dunia tidak mempunyai nila sama sekali.ALLAH tidak meliatnya semenjak menciptakannya . Nabi kita shallallahu 'alayhiwassalam telah di tawari kunci kunci dan perbendaharaanya,sesayap nyamuk pun tidak di kurangi di sisi ALLAH,tetapi beliau menolak,karena Beliau tidak suka mencintai apa yang di benci oleh Kahliqnya atau meninggikan apa yang di rendahkan oleh Maliknya.ALLAH menyempitkan bagi orang-orang shalehsebagai pilihan dan melapangkan bagi musuh-musuhNya sebagai tipu daya,sehingga orang orang yang tertipu dan berhasil meperolehnya menyangka bahwa dirinya dimuliakan dengan dunia.ia lupa terhadap apa yang telah dilalukan ALLAH terhadap rasul-Nya ketika mengikatkan batu di perutnya.<1>

disalin dari kitab itsaghatul lahfan min mashayidisy syaithan
halama 78-79

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Name:
Location: " SANSHIN "gunma-ken/ Maebashi, izumisawa-machi 1250-7, Japan

istiqomah di atas kebenaran dengan mengikuti jejak para salafus sholeh...

Gabung Milis As-Sunnah
Free Site Counters
pengunjung

hikmah


Ahlan wa Sahlan di Mauqi' (Web) pribadi Abu dzar al-Janary
<<-------------------->>
dan yang (Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yg lurus maka ikutilah dia janganlah kalian mengikuti jalan-jalan (yg lain) yang menceraiberaikan kamu dari jalan-Nya.Yang demikian itu di perintahkan oleh Allah kepadamu agar kamu bertaqwa(al-An'am:153)

Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya,dan mengikuji jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin.Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah di kuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam jahannam.Dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali."(an-Nisa:115)

"Rasul telah beriman kepada al-Qur'an yang di turunkan kepadanya dari Tuhannya,demikian pula orang-orang yang beriman."(al-Baqarah:285)

"Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk islam) di antara orang-orang Muhajirin dan anshor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik,Allah ridha kepada mereka dan Allah menyediakan jannah-jannah yg mengalir sungai-sungai di dalamnya,mereka kekal di dalamnya selama-lamanya,itulah kemenangan yang besar."(at-Taubah:100)

-:--------------:-

"Kamu adalah umat yang terbaik yang di lahirkan untuk manusia,menyuruh kepada yang ma'ruf,dan mencegah dari yang mungkar,dan beriman kepada Allah."(ali imran:110)

-:--------------:-

  • BUKU TAMU
    • Powered by Blogger